Odborová organizace zaměstnamců SFŽP ČR

dokumenty  ›

list, ilustrační obrázek Odpověď ŘF ve věci Home Office 10.06.2022 Zápis schůze výboru 05.04.2022 Zápis 6. členské schůze Stanovy OOZ SFŽP (2022) Zápis schůze výboru 01.03.2022 ČMKOS k Programovému prohlášení nové vlády

———— 2o21 ————

Kolektivní dohoda vyššího stupně 2022 Usnesení Členské schůze ze dne 19.02.2021 Usnesení Výboru OOZ ze dne 04.02.2021 Dopis ŘF adresovaný OOZ

———— 2o2o ————

Kolektivní dohoda 2020 Zápis schůze výboru 09.09.2020 Pozvání ŘF na jednání Výboru OOZ Zápis schůze výboru 24.07.2020 Zápis schůze výboru 06.03.2020

———— 2o19 ————

Zápis mimořádné schůze výboru 11.09.2019 Zápis 5. členské schůze Stanovy OOZ SFŽP (2019) Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ Zpráva Revizní komise OOZ Zápis schůze výboru 05.02.2019 Plná moc pro 5. členskou schůzi

———— 2o18 ————

Zápis schůze výboru 06.02.2018

———— 2o17 ————

Zápis schůze výboru 30.10.2017 Zápis schůze výboru 18.04.2017 Zápis 4. členské schůze Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ Stanovy OOZ SFŽP (2017) Zápis schůze výboru 10.03.2017 Plná moc pro 4. členskou schůzi

———— 2o16 ————

Zápis schůze výboru 01.04.2016

———— 2o15 ————

Dodatek ke Kolektivní smlouvě 2015 Zápis schůze výboru 19.05.2015 Zápis schůze výboru 22.04.2015 Dohoda o prodlužování pracovních smluv na HPP Zápis schůze výboru 03.31.2015 Zápis schůze výboru 23.03.2015 Zápis 3. členské schůze Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ Stanovy OOZ SFŽP (2015) Plná moc pro schůzi 16.3.2015 Zápis schůze výboru 03.06.2015 Zápis schůze výboru 30.01.2015 Zápis schůze výboru 21.01.2015 Vyjádření ŘF k tzv. Vytýkacím dopisům Zápis schůze výboru 08.01.2015

———— 2o14 ————

Zápis schůze výboru 04.11.2014 Zápis schůze výboru 26.09.2014 Zápis schůze výboru 24.06.2014 Zápis schůze výboru 16.04.2014 Zápis schůze výboru 06.03.2014 Zápis schůze výboru 26.02.2014

———— 2o13 ————

Zápis schůze výboru 1.11.2013 Zápis schůze výboru 22.10.2013 Zpráva RK o kontrole účetnictví OOZ Pravidla volební procedury (schválená verze) Zápis schůze výboru 16.09.2013 Pravidla volební procedury (návrh verze 2) Zápis schůze výboru 16.08.2013 Kolektivní smlouva SFŽP Kolektivní smlouva (finální před podpisem) Zápis z kolektivního vyjednávání 2013 Zápis schůze výboru 21.05.2013 Zápis schůze RK 11.04.2013 Zápis 2. členské schůze KS 2013: společný návrh odborových organizací Stanovisko odborových organizací ke stížnostem Zápis schůze výboru 23.03.2013 Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ Stanovy OOZ SFŽP (2013) Zápis schůze výboru 05.03.2013 Plná moc pro schůzi 14.3.2013 Zápis schůze výboru 20.02.2013 Zápis schůze výboru 15.02.2013 Zápis schůze výboru 29.01.2013

———— 2o12 ————

Zápis schůze výboru 4.12.2012 Zápis schůze výboru 30.10.2012 Dopis ředitelce SFŽP Zápis schůze výboru 04.09.2012 Kolektivní smlouva SFŽP 2012 Zápis 6. kola jednání o KS Zápis schůze výboru 28.05.2012 Přihláška Zápis schůze výboru 16.04.2012 Zápis schůze výboru 02.04.2012 Zápis 1. členské schůze