Odborová organizace zaměstnamců SFŽP ČR

aktuality  ›

24. 7. 2020
Výbor OOZ jednal o platových poměrech na Fondu
Výbor OOZ se na svém zasedání dne 24. 7. 2020 zabýval otázkou platových poměrů...

6. 3. 2020
Výbor OOZ schválil znění dopisu řediteli SFŽP ČR
Výbor OOZ se podrobně zabýval aktuální situací týkající se odměňování zaměstnanců...

12. 9. 2019
Usnesení k veřejným prohlášením Mgr. L. Steinera v médiích
Výbor OOZ se na své mimořádné schůzi vyjádřil k veřejným prohlášením L. Steinera...

4. 4. 2019
Pátá výroční členská schůze zvolila Výbor OOZ
Dne 19. 3. 2019 se konala 5. výroční členská schůze OOZ, na které členská základna...

15. 3. 2019
Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ
Výbor OOZ aktuálně vydal Zprávu o činnosti výboru a o hospodaření OOZ za poslední...

17. 1. 2019
Kolektivní dohoda SFŽP 2019: Návrh zaměstnavatele
Dnes před polednem předala ředitelka OŘLZ naší organizaci (k rukám předsedy)...

7. 1. 2019
Kolektivní dohoda vyššího stupně 2019
Dne 12. prosince 2018 byla podepsána Kolektivní dohoda vyššího stupně...

27. 6. 2018
Odměna z prostředků FKSP za obětavou pomoc
Na základě požadavku zaměstnavatele zastoupeného ředitelkou OŘLZ v rámci...

11. 6. 2018
Souhlas s uhrazením pronájmu sportovní haly z prostředků FKSP
Výbor OOZ vyslovil per rollam souhlas s financováním pronájmu sportovní haly...

8. 6. 2018
Obrázky z Dětského dne 2o18
V sobotu 2. 6. 2018 se v Dendrologické zahradě konal Dětský den,...

26. 4. 2018
Fotografie na služební průkazy
Na podnět Výboru OOZ upravil zaměstnavatel svůj požadavek na zajištění fotografií...

5. 3. 2018
ZOO permanentka – benefit pro členy OOZ
Na základě informací získaných z dotazu členské základně o benefitech OOZ...

26. 2. 2018
Propagace OOZ – informativní leták
Pro nové (ale nejen pro nové) zaměstnance Fondu schválil Výbor OOZ per rollam...

17. 2. 2018
Nové webové stránky OOZ
Dne 17. 2. 2018 byly zveřejněny nové webové stránky OOZ. Doufám, že z nich se bude...

16. 2. 2018
Ukončení činnosti druhé odborové organizace
Dne 16. 2. 2018 oznámil Odbor řízení lidských zdrojů, že „ke dni 6. 2. 2018 zanikla...

24. 5. 2017
Webové stránky OOZ zebezpečeny certifikátem
Dne 23. 5. 2017 schválil Výbor OOZ per rollam zabezpečení webu OOZ certifikátem...

22. 5. 2017
Členům OOZ SFŽP u příležitosti 1. zasedání nově zvoleného Výboru OOZ
Vážení členové odborové organizace, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili...

11. 4. 2017
ZOO Praha: Permanentka pro členy OOZ
Od 11. 4. 2017 je k dispozici nová permanentka pro vstup do ZOO Praha. Členové OOZ...

7. 4. 2017
Čtvrtá výroční členská schůze zvolila nové představitele OOZ
Ve středu 5. 4. 2017 se v Sedmém nebi v centrále Fondu konala čtvrtá výroční členská...

23. 2. 2017
Zabezpečení citlivých/osobních dat – vyjádření zaměstnavatele
Ve věci pochybnosti o způsobu a dostatečnosti zabezpečení citlivých/osobních dat na...

6. 2. 2017
Zabezpečení citlivých/osobních dat
Dne 31. 1. 2017 se obě odborové organizace Fondu obrátily společným dopisem na...

2012 až 2016
Archiv starších článků
Archiv .zip obsahuje dokumenty ve formátu .pdf včetně funkčních odkazů.