Odborová organizace zaměstnamců SFŽP ČR

aktuality  ›

8. 4. 2023
Permanentka do ZOO Praha opět k dispozici
Nová permanentka do Zoologické zahrady v Praze na rok 2023 pro členy OOZ...

27. 5. 2022
Žádost o rozšíření Home Office: Vyjádření zaměstnavatele
Ve věci žádosti rozšíření Home Office doručené předsedovi OOZ formou textu...

5. 4. 2022
Z jednání na schůzi Výboru OOZ (2/2022)
Na druhé letošní schůzi se nově zvolený Výbor OOZ zabýval požadavkem části...

1. 4. 2022
Žádost o rozšíření Home Office
K rukám předsedy OOZ byl doručen dokument s požadavkem na navýšeni počtu...

31. 3. 2022
Šestá výroční členská schůze: Noví členové Výboru OOZ
Dne 29. 3. 2022 zvolila 6. výroční členská schůze OOZ na další dvouleté období dva nové...

1. 3. 2022
Výbor OOZ rozhodl o termínu konání 6. členské výroční schůze
Výbor OOZ na svém online jednání zabývajícím se přípravou odložené 6. členské schůze...

10. 1. 2022
Souhrnné stanovisko ČMKOS k programovému prohlášení nové vlády
ČMKOS po svém rozboru vydala stanovisko k Programovému prohlášení nastupující vlády...

7. 10. 2021
Kolektivní dohoda vyššího stupně 2022
Vláda ČR A svazy odborových organizací podepsaly Kolektivní dohodu vyššího stupně...

28. 6. 2021
Výbor OOZ o odložené 6. členské volební schůzi
Výbor OOZ se zabýval tématem odložené 6. členské schůze a zabýval se možnostmi...

28. 6. 2021
Platnost permanentky do ZOO Praha znovu prodloužena
Ještě jedno prodloužení platnosti permanentky do Zoologické zahrady zajištěno!

27. 4. 2021
Otázka refundace osobních nákladů při práci na Home Office
Protože se někteří zaměstnanci zajímají o problematiku týkající se refundace nákladů...

19. 2. 2021
Šestá členská výroční schůze OOZ SFŽP ČR odložena
Členové OOZ schválili odložení 6. členské výroční schůze a prodloužili mandát Výboru OOZ...

4. 2. 2021
Usnesení Výboru OOZ SFŽP ČR z 4. 2. 2021
Výbor OOZ se zabýval přípravou následující 6. členské výroční (volební) schůze...

1. 2. 2021
ZOO Praha prodloužila platnost permanentky pro OOZ SFŽP ČR
Z iniciativy Výboru OOZ prodloužila Zoologická zahrada v Praze platnost...

8. 1. 2021
Zaměstnavatel vyplatil 99,88 % mzdových prostředků roku 2020
Ředitel SFŽP ČR Ing. Petr Valdman zaslal naší odborové organizaci dopis...

23. 9. 2020
Kolektivní dohoda na další období je podepsána
Ředitel SFŽP ČR Ing. Petr Valdman a předseda OOZ SFŽP ČR Dalibor Mašek dnes...

17. 9. 2020
Výbor OOZ schválil návrh Kolektivní dohody na další období
Výbor OOZ se na svém zasedání dne 9. 9. 2020 zabýval návrhem zaměstnavatele...

31. 8. 2020
Ředitel SFŽP ČR přijal pozvání na jednání Výboru OOZ
Ředitel Ing. Petr Valdman přijal pozvání na jednání Výboru OOZ dne 31. 8. 2020...

24. 7. 2020
Výbor OOZ jednal o platových poměrech na Fondu
Výbor OOZ se na svém zasedání dne 24. 7. 2020 zabýval otázkou platových poměrů...

6. 3. 2020
Výbor OOZ schválil znění dopisu řediteli SFŽP ČR
Výbor OOZ se podrobně zabýval aktuální situací týkající se odměňování zaměstnanců...

12. 9. 2019
Usnesení k veřejným prohlášením Mgr. L. Steinera v médiích
Výbor OOZ se na své mimořádné schůzi vyjádřil k veřejným prohlášením L. Steinera...

4. 4. 2019
Pátá výroční členská schůze zvolila Výbor OOZ
Dne 19. 3. 2019 se konala 5. výroční členská schůze OOZ, na které členská základna...

15. 3. 2019
Zpráva o činnosti výboru a o hospodaření OOZ
Výbor OOZ aktuálně vydal Zprávu o činnosti výboru a o hospodaření OOZ za poslední...

17. 1. 2019
Kolektivní dohoda SFŽP 2019: Návrh zaměstnavatele
Dnes před polednem předala ředitelka OŘLZ naší organizaci (k rukám předsedy)...

7. 1. 2019
Kolektivní dohoda vyššího stupně 2019
Dne 12. prosince 2018 byla podepsána Kolektivní dohoda vyššího stupně...

27. 6. 2018
Odměna z prostředků FKSP za obětavou pomoc
Na základě požadavku zaměstnavatele zastoupeného ředitelkou OŘLZ v rámci...

11. 6. 2018
Souhlas s uhrazením pronájmu sportovní haly z prostředků FKSP
Výbor OOZ vyslovil per rollam souhlas s financováním pronájmu sportovní haly...

8. 6. 2018
Obrázky z Dětského dne 2o18
V sobotu 2. 6. 2018 se v Dendrologické zahradě konal Dětský den,...

26. 4. 2018
Fotografie na služební průkazy
Na podnět Výboru OOZ upravil zaměstnavatel svůj požadavek na zajištění fotografií...

5. 3. 2018
ZOO permanentka – benefit pro členy OOZ
Na základě informací získaných z dotazu členské základně o benefitech OOZ...

26. 2. 2018
Propagace OOZ – informativní leták
Pro nové (ale nejen pro nové) zaměstnance Fondu schválil Výbor OOZ per rollam...

17. 2. 2018
Nové webové stránky OOZ
Dne 17. 2. 2018 byly zveřejněny nové webové stránky OOZ. Doufám, že z nich se bude...

16. 2. 2018
Ukončení činnosti druhé odborové organizace
Dne 16. 2. 2018 oznámil Odbor řízení lidských zdrojů, že „ke dni 6. 2. 2018 zanikla...

24. 5. 2017
Webové stránky OOZ zebezpečeny certifikátem
Dne 23. 5. 2017 schválil Výbor OOZ per rollam zabezpečení webu OOZ certifikátem...

22. 5. 2017
Členům OOZ SFŽP u příležitosti 1. zasedání nově zvoleného Výboru OOZ
Vážení členové odborové organizace, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili...

11. 4. 2017
ZOO Praha: Permanentka pro členy OOZ
Od 11. 4. 2017 je k dispozici nová permanentka pro vstup do ZOO Praha. Členové OOZ...

7. 4. 2017
Čtvrtá výroční členská schůze zvolila nové představitele OOZ
Ve středu 5. 4. 2017 se v Sedmém nebi v centrále Fondu konala čtvrtá výroční členská...

23. 2. 2017
Zabezpečení citlivých/osobních dat – vyjádření zaměstnavatele
Ve věci pochybnosti o způsobu a dostatečnosti zabezpečení citlivých/osobních dat na...

6. 2. 2017
Zabezpečení citlivých/osobních dat
Dne 31. 1. 2017 se obě odborové organizace Fondu obrátily společným dopisem na...

2012 až 2016
Archiv starších článků
Archiv .zip obsahuje dokumenty ve formátu .pdf včetně funkčních odkazů.